Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme
1851 8feb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
2780 a8ad 390

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
Reposted fromshakeme shakeme viakeithpeligro keithpeligro
4268 2edf 390
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoppyseed poppyseed
Reposted fromshakeme shakeme viaRozaa Rozaa
5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viabreatheslow123 breatheslow123
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman vialaters laters
7499 81a6 390
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaredshadow redshadow
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
2580 f844 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
0448 acec 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0038 3ec7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
0060 a227 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl